Diller

Genel Bilgiler

Bölümümüz 1982 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 14 adet akademik personel barındırmaktadır. Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 250 dır. Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.  

Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

 
Türkçe