Diller

Ders Listesi

 Yüksek Lisans Dersleri

Ders Kodu Dersin Adı T A C AKTS
SOS 501 Sosyal İlişkilerin Analizi 3 - 3 6
SOS 503 Türkiye’de Göç ve Toplumsal Değişme 3 - 3 6
SOS 504 Türkiye’de Kentleşme 3 - 3 6
SOS 507 Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme Problemleri 3 - 3 6
SOS 509
Sosyolojide Metodoloji
3 - 3 6
SOS 514 Sosyal Sapma ve Sosyal Problemler 3 - 3 6
SOS 519
Özel İnceleme ve Araştırma
3 - 3 6
SOS 520 Türk Aile Yapısı 3 - 3 6
SOS 523 Türk Toplumunun Sosyal Yapısı I 3 - 3 6
SOS 524 Türk Toplumunun Sosyal Yapısı II 3 - 3 6
SOS 528 Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi 3 - 3 6
SOS 531 Kültür Sosyolojisi 3 - 3 6
SOS 534 Çocuk Suçluluğu 3 - 3 6
SOS 535 Gelişmekte Olan Ülkelerde Kadın ve Sorunları 3 - 3 6
SOS 548
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
3 - 3 6
SOS 542 Olağanüstü Doğal Olayların Toplumsal Etkileri 3 - 3 6
SOS 549 Kadın İşgücü ve İstihdamı 3 - 3 6
SOS 550 Medya ve Boş Zaman  -
SOS 552 Yerleşim Teori ve Politikaları 3 - 3 6
SOS 555 Kriminolojide Çağdaş Yönelimler 3 - 3 6
SOS 556 Toplum ve İnovasyon 3 - 3 6
 SOS 597  Yüksek Lisans Semineri        8
SOS 599  Yüksek Lisans Tezi       20 
SOS 701 Uzmanlık Alanı Dersi        50 

 

Doktora Dersleri

 

Ders Kodu Dersin Adı T A C AKTS
 SOS 601 Türkiye’de Modernleşme 3 - 3 6
SOS 603 Sosyal Değişme Teorileri 3 - 3 6
 SOS 612
Bilim Sosyolojisi
3 - 3 6
 SOS 616 Sosyolojik Açıdan Postmodernizm 3 - 3 6
SOS 618 Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri 3 - 3 6
 SOS 627 Sosyolojik Açıdan Bölgesel Kalkınma  3 - 6
 SOS 628 Sosyolojik Açıdan Terörizm  3 -  3 6
SOS 630 Suç Sosyolojisinde Yeni Gelişmeler 3 - 3 6
 SOS 634 Kadın Çalışmaları Sosyolojisi 3 - 3 6
 SOS 638 Ortadoğu’da Sınıf ve Etnisite İlişkileri  3 -  3 6
 SOS 635 Mekan Sosyolojisi 3 - 3 6
 SOS 637 Uluslararası Rejimler ve Cinsiyet Eşitsizliği 3 - 3 6
 SOS 639 Küresel Üretim Tarzları, Değişme ve Yeni Toplum Yapıları   3  3  6 
 SOS 641 Çocukluk Sosyolojisi 3 - 3 6
 SOS 646 Uluslararası, Ulusal ve Yerel Rejimler ile Afet Çalışmaları 3 - 3 6
 SOS 649 Kültür, Kimlik ve Post-Koloniyal Teori  3 - 3  6 
 SOS 650 Sosyo Yasal Uygulamalı Sosyoloji Çalışmaları 3 - 3 6
 SOS 697 Doktora Semineri         8 
 SOS 699 Doktora Tezi       150 
 SOS 701 Uzmanlık Alanı Dersi         40 

 

Türkçe