Diller

Akademik Personel

Fotoğraf

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

İletişim Bilgileri

 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe MERMUTLU

E-posta :  amermutlu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3536

Öğr. Gör.  Dr. Uğur KABASAKAL 

E-posta :  ukabasakal@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3626
 

Arş. Gör. Pelin KILINÇ 

E-posta :  pbudak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3641

Arş. Gör. Merve Sefa DEMİR

E-posta :  msdemir@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3633
 

 

Kurumlar Sosyolojisi

 

 

 Prof. Dr. Zahir KIZMAZ 

E-posta : zkizmaz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3825

Prof. Dr. Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU

E-posta :  ccopuroglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3612

Dr. Öğr. Üyesi Yelda SEVİM

E-posta :  ysevim@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3773

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt YILMAZ

E-posta :  mevlutyilmaz@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3831

Arş. Gör. Murat SARI

E-posta :  muratsari@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3633
 

 

Uygulamalı Sosyoloji

 

 

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ

E-posta :  oaytac@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3614

Prof. Dr. İlknur ÖNER

E-posta :  ioner@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3755
 

 

Sosyometri

 

 
 

Doç. Dr. Süleyman İLHAN

E-posta :  silhan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3799

Doç. Dr. Beyzade Nadir ÇETİN

E-posta :  bnadircetin@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3778

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet FIRAT

E-posta :  muhammetfirat@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3794
 

Arş. Gör. Fatma TUNÇTAN

E-posta :  ftunctan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3626

 

Türkçe