Diller

Akademik Personel

Fotoğraf

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

İletişim Bilgileri

 Yrd. Doç. Dr. Ayşe MERMUTLU

E-posta :  amermutlu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3536

Öğr. Gör.  Dr. Uğur KABASAKAL 

E-posta :  ukabasakal@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3626
 

Arş. Gör. Pelin BUDAK 

E-posta :  pbudak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3641
 

Arş. Gör. Merve Sefa DEMİR

E-posta :  msdemir@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3633
 

 

Kurumlar Sosyolojisi

 

 

 Prof. Dr. Zahir KIZMAZ 

E-posta : zkizmaz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3825

Prof. Dr. Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU

E-posta :  ccopuroglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3612

Yrd. Doç. Dr. Yelda SEVİM

E-posta :  ysevim@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3773

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt YILMAZ

E-posta :  myilmaz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3831

Arş.Gör. Murat SARI

E-posta :  muratsari@firat.edu.tr

Tel :424-2370000-3633

 

 

Uygulamalı Sosyoloji

 

 

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ  

E-posta :  oaytac@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3614

Prof. Dr.  İlknur ÖNER

E-posta :  ioner@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3755

Arş. Gör. Mehmet TAN

E-posta :  mehmettan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3626
 

 

Sosyometri

 

 
 

Doç. Dr. Süleyman İLHAN 

E-posta :  silhan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3799

Yrd. Doç. Dr. Beyzade Nadir ÇETİN 

E-posta :  bncetin@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3778

Yrd. Doç. Dr. Muhammet FIRAT

E-posta :  muhammetfirat@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3794

 

Türkçe